Jak zrobić bibliografię?

Jeśli piszesz pracę dyplomową, opracowanie naukowe, artykuł, esej czy książkę lub po prostu do nich się przymierzasz, to możesz zastanawiać się, jak zrobić bibliografię, aby wyglądało to wszystko profesjonalnie. Przede wszystkim na wstępie warto wziąć pod uwagę to, czy jest to bibliografia wstępna, czy końcowa. Jeśli dopiero przygotowujesz się do napisania jakiejkolwiek pracy i gromadzisz źródła, to warto skoncentrować się na współczesnych źródłach i wyszukać odpowiednie pozycje książkowe czy prasowe w Internecie po słowach kluczowych, w zależności od tematyki twojej pracy. Oczywiście z zamiarem zdobycia tych pozycji w najbliższej przyszłości i realnego zapoznania się z ich treścią. Jeśli natomiast zastanawiasz się, jak zrobić bibliografię po napisaniu swojej pracy – zestawienie wykorzystanych źródeł, to metodyka jest nieco inna. Jakkolwiek każda uczelnia czy wydawca mają przeważnie swoje wymogi edycyjne w zakresie prezentowania bibliografii, więc należy najpierw z nimi się zapoznać. Jeśli takich nie ma, to i tak warto zastosować pewien układ. Jednym z bardzo często stosowanych sposobów jest ujmowanie planowanej do wykorzystania pozycji w następujący sposób: inicjał(y) autora/autorów, nazwisko/nazwiska autora/autorów, tytuł pozycji pisany kursywą, miasto, rok wydania. Wszystko po przecinku, a na końcu kropka. Natomiast w bibliografii umieszczanej na końcu pracy pozycję zapisujemy, poczynając od nazwiska autora/autorów, a następnie umieszczamy inicjał i dalej całą resztę bez zmian jak dla planowanej bibliografii. Oczywiście nic się też nie stanie, jeśli dla planowanych do wykorzystania pozycji również wykorzystamy taki sam układ jak dla bibliografii końcowej. Uporządkowanie koniecznych elementów pozycji literatury tak, aby na początku znajdowało się nazwisko autora pozwala na odpowiednie, łatwe i szybkie uporządkowanie wszystkich pozycji alfabetycznie w programie Word za pomocą przycisku „sortuj rosnąco”. Możliwe jest też automatyczne tworzenie spisu literatury na podstawie przypisów dolnych umieszczanych w trakcie pisania pracy, jednak niejednokrotnie, jak wynika z doświadczeń użytkowników, sposób ten się nie sprawdza. Zatem w sposób ręczny można skopiować do nowego pliku Word (pustego dokumentu) poszczególne przypisy dolne tworzone na bieżąco w trakcie pisania pracy, tam zamienić miejscami nazwisko i inicjał autora oraz usunąć numer strony ze skopiowanego przypisu, umieszczając na końcu kropkę. Po przeniesieniu w ten sposób do pustego dokumentu wszystkich pozycji literatury (najlepiej co jakiś czas zapisując ten plik), należy zastosować numeryczne wypunktowanie dla wszystkich pozycji, umieścić kursor pomiędzy znakiem wypunktowania a początkiem nazwiska autora w pierwszej pozycji i nacisnąć Enter. Zwykle przycisk Enter należy nacisnąć dwa razy. Powinien pozostać jeden wolny znak wypunktowania na samym początku listy pozycji. Wówczas należy zaznaczyć kursorem wszystkie pozycje literatury, włącznie z wolnym znakiem wypunktowania znajdującym się na samym początku listy i kliknąć przycisk „sortuj rosnąco” znajdujący się zwykle na górnym pasku narzędzi w postaci graficznej, na karcie „Akapit”. Jest to niewielki kwadratowy przycisk wielkości około 1 cm x 1 cm, na którym widnieją dwie litery: „A” i „Z” jedna pod drugą ze znakiem strzałki skierowanej w dół. Pojawi się wówczas okno dialogowe, ale nic nie trzeba w nim ustawiać, a tylko nacisnąć przycisk „OK”. Po naciśnięciu tego przycisku lista pozycji zostanie uporządkowana alfabetycznie w oparciu o pierwszą literę nazwiska autora. Wówczas można usunąć jeden wolny znak wypunktowania. I już – mamy gotową bibliografię końcową, która również może być bibliografią wstępną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here