Kiedy warto udać się do psychologa dziecięcego

Psycholog jest to osoba, która ma kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu oraz orzekaniu. W Polsce musi ukończyć studia magisterskie na kierunku psychologia. Jedną ze specjalizacji zawodowych jest psychoterapia dzieci i młodzieży. Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń u dzieci i młodzieży oraz poradnictwem rodzicielskim. Jest to osoba z ukierunkowanym wyższym wykształceniem. Obszarem pracy psychologa dziecięcego jest rodzina jako system, w którego skład wchodzą dzieci i ich rodzice lub opiekunowie oraz dalsi członkowie rodziny mający wpływ na pojawiające się problemy. Psycholog dziecięcy, zawsze pracuje zarówno z dzieckiem, jak i z jego opiekunami, których mocno angażuje w proces terapeutyczny. W celu prawidłowej oceny problemy wychowawczych musi ocenić je z perspektywy dziecka i rodziców rodzica. W takim przypadku pełni rolę negocjatora, mediatora w zależności od zaistniałego problemu.

Kiedy może pomóc psycholog dziecięcy?

Psycholog dziecięcy pomaga dzieciom poradzić sobie z trudnościami emocjonalnymi będącymi skutkiem przykrych doświadczeń jak długotrwała izolacja spowodowana pandemią, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, udział w wypadku i inne nieprzewidywalne przykre zdarzenia losowe. Konsekwencją takich zdarzeń, szczególnie w trudnym okresie dojrzewania mogą być: problemy w kontaktach z rówieśnikami, wycofanie i chorobliwa nieśmiałość, niestabilność emocjonalna, nadmierna agresja, stany lękowe i fobie, autoagresja, problemy z koncentracją i nauka, zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia i wiele innych objawów utrudniających funkcjonowanie w rodzinie oraz społeczności. Zachowanie dziecka ulega zmianie, pojawiają się problemy w nauce, brak zainteresowania dotychczasowymi zajęciami i kontaktami z rówieśnikami, mogą pojawić się problemy z kontrolowaniem emocji, zachowania agresywne czy zobojętnienie na otaczający świat. Problemów dziecka nie należy bagatelizować, bo ich umniejszanie może doprowadzić do zmniejszenia zaufania do rodziców oraz rozwinąć problemy z samooceną. W takich sytuacjach niezbędna może okazać się pomoc psychologa i jego spojrzenie na problemy młodego człowieka.

Jak znaleźć psychologa dla dziecka?

Dopasowanie odpowiedniego psychologa szczególnie do dziecka nie jest łatwym zadaniem. Dobry psycholog dziecięcy powinien posiadać przede wszystkim odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tego trudnego zawodu. Oprócz wymienionych kompetencji ważne są rozwinięte umiejętności interpersonalne, podejście indywidualne do dziecka, otwartość na problemy, z którymi zmaga się dziecko, zrozumienie, empatia oraz umiejętność do odpowiedniej współpracy z rodzicami i innymi specjalistami. Pomoc zapewniona dziecku musi mieć charakter kompleksowy. Pomoc psychologiczną dla dzieci, oprócz szkoły, oferuję wiele organizacji, zrzeszeń, fundacji i placówek medycznych. Wybór można oprzeć na poszukiwaniu przez portale internetowe, rozeznanie wśród znajomych i sprawdzenie placówki w bezpośrednim kontakcie rodzica z psychologiem. W Krakowie pomoc specjalisty z dziedziny psychologii dziecięcej można uzyskać w Centrum Medycznym Grupy Scanmed S.A. przy ul. Armii Krajowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here