Czym się zajmuje diagnosta laboratoryjny

Praca w charakterze diagnosty laboratoryjnego jest ciekawa, a jej podjęcie wymaga spełnienia określonych wymogów. Zobacz, z czym dokładnie się wiąże, jakie kwalifikacje są niezbędne do jej podjęcia i dlaczego warto rozważyć podjęcie tej ścieżki kariery.

Czym się zajmuje diagnosta laboratoryjny?

Głównym zadaniem diagnosty jest wykonywanie analiz przy wykorzystaniu specjalistycznych aparatur i metod, choć często prowadzi on też nadzór nad prowadzonymi badaniami z zakresu chemii klinicznej, hematologii, bakteriologii, serologii czy analityki ogólnej. Nierzadko zajmuje się również interpretacją i oceną otrzymywanych wyników (tu często potrzebna jest współpraca z klinicystą). Może również odpowiadać za właściwe pobieranie i przechowywanie materiału biologicznego do badań. Poza tym w skład jego obowiązków wchodzi przygotowanie preparatów hematologicznych czy bakteriologicznych lub innych, które są aktualnie potrzebne. Może on również udzielać porad co do tego, jakie badania będą miały najwyższą swoistość w konkretnej sytuacji. Diagnosta laboratoryjny również może być odpowiedzialny za ustalanie zakresów wartości referencyjnych badań. Po wykonaniu badań, to właśnie na diagnoście spoczywać odpowiedzialność za neutralizację materiału i odczynników, a w trakcie trwania prób stosuje się on do norm i zasad BHP na tym stanowisku.

Jak zostać diagnostą i czy to się opłaca?

Diagnosta powinien być osobą o uzdolnieniach analitycznych. Musi szybko przetwarzać dane, a poza tym być sumienny i dokładny. Niewątpliwie przyda się umiejętność pracy w zespole oraz obsługi aparatury pomiarowej. Musi być również gotowy do pracy w warunkach szkodliwych, co wiąże się z koniecznością stosowania środków ochronnych. Aby podjąć pracę w tym zawodzie, należy ukończyć studia jako analityk medyczny, biolog, farmaceuta, biotechnolog, chemik, weterynarz czy któryś z kierunków lekarskich, a także uzyskać specjalizację I lub drugiego stopnia w toku studiów podyplomowych (w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej czy toksykologii lub mykologii). Czy opłaca się podjąć wyzwanie? Z jednej strony tak, bo diagności zwykle nie narzekają na nudę w pracy, a raczej stają przed wyzwaniami. Niestety nie zawsze mogą liczyć na wysokie zarobki, adekwatne do odebranego kształcenia – około 25% diagnostów zarabia niewiele więcej niż najniższa płaca, a tylko najlepiej opłacana część (25%) może liczyć na więcej niż 4000 złotych miesięcznie. Niemniej, praca diagnosta laboratoryjny otwiera przed Tobą ogromne możliwości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here