Czy warto korzystać z usług radcy prawnego

Radca prawny to osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze. Wiedza i kompetencje radcy zostały zweryfikowane poprzez uzyskanie aplikacji radcowskiej oraz wpisanie na listę radców prawnych. Każdy, kto uprawia ten zawód, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co daje klientom poczucie bezpieczeństwa w kwestii ochrony ich interesów.

Historia zawodu

Jest to stosunkowo młody zawód. Powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku. Początkowo zajmował się obsługą prawną przedsiębiorstw państwowych w ograniczonym zakresie i mógł wykonywać swoją profesję pozostając zatrudnionym przez przedsiębiorstwo.

Z upływem lat rosły uprawnienia i kompetencje pracy radców. Dziś to zawód zbliżony do profesji adwokata. Główną różnicę stanowi reprezentacja klienta w sprawach karnych i karnoskarbowych, które pozostają w gestii adwokatów.

Czym zajmuje się radca prawny?

Jego podstawowym zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej w postaci porad prawnych, sporządzania pism do sądu oraz organów administracji publicznej, formułowania opinii oraz opiniowania umów. Swoją pomoc kieruje zarówno do osób fizycznych, podmiotów prawnychoraz spółek w dziedzinie prawa cywilnego, administracyjnego, podatkowego, karnego, rodzinnego, upadłościowego oraz nieruchomości.

Jest to zawód zaufania publicznego. Jego wykonywanie nakłada na radcę prawnego obowiązki o charakterze prawnym i etycznym zarówno wobec klienta, sądów oraz innych organów, przed którymi broni praw klienta lub występuje w jego imieniu.

Podstawowe wartości zawodu radcy prawnego

Wykonywanie zawodu radcy prawnego związane jest z poszanowaniem prawa i zasad Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Należy pamiętać, że radca prawny musi być niezależny i wolny od wpływów, które mogą wynikać z jego osobistych interesów czy nacisków zewnętrznych.

Priorytetem jest unikanie konfliktu interesów wobec klientów oraz obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszystkich informacji pozyskanych od klienta w związku ze świadczeniem usługi prawnej. Ponadto pomoc radcy prawnego nie może być związana z popełnieniem przestępstwa lub prowadzić do uniknięcia odpowiedzialności karnej przez klienta itp. Rekomendowane jest korzystanie z usług renomowanego radcy prawnego.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here