Jak dokonać poprawnej wyceny przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstw jest bardzo ważnym procesem, który jest przydatny niemal dla każdego inwestora. Dzięki niej można podjąć właściwe decyzje dotyczące losów przedsiębiorstwa, takie jak na przykład wzięcie kredytu czy sprzedaż udziałów.

Czym jest wycena przedsiębiorstwa?

Prawidłową wyceną całego przedsiębiorstwa jest ustalenie jego faktycznej wartości na podstawie rzeczywistych danych finansowych. Im bardziej rzetelna wycena, tym lepiej dla danego przedsiębiorstwa. Dlatego należy się kierować tylko sprawdzonymi i zaufanymi firmami. Przy szacowaniu wartości przedsiębiorstwa brana jest pod uwagę jego forma prawna, zakres działalności gospodarczej. Właściwe ustalenie celu takiej wyceny również jest bardzo ważne i pomocne przy pozostałych czynnościach. W zależności od potrzeb możemy wyróżnić następujące rodzaje wycen przedsiębiorstwa: majątkowe, dochodowe, porównawcze. Pozostała kategoria to wyceny mieszane.

Komu jest potrzebna?

Taka analiza finansowa jest przede wszystkim potrzeba przedsiębiorstwom, aby zweryfikować kierunek rozwoju firmy oraz przeprowadzać właściwe decyzje biznesowe, które mogą mieć strategiczne znaczenie. Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z pierwszych kroków na optymalizację firmy pod kątem jej dochodów i wydatków. Analiza ta pozwala na sprawne zarządzanie kapitałem i właściwą organizację pracy. Oprócz właścicieli korzyści z takiej analizy czerpią inwestorzy zainteresowani inwestycją w daną markę. Dzięki tak ważnym informacją jak kondycja finansowa firmy mogą oni podjąć odpowiednie ryzyko związane z inwestycjami. Analiza finansowa jest bardzo ważna dla takich instytucji jak banki, aby mogły one udzielić kredytu na danych warunkach.

Jak dokonać poprawnej wyceny przedsiębiorstwa?

Jednym z podejść jest przeprowadzenie krótkiej analizy wstępnej, która przedstawi ogólny zarys kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Stanowi ona również podstawę do dalszego planowania i bardziej szczegółowych analiz. Kolejnym rodzajem jest właściwa analiza biznesowa, która pozwoli na systematyzację wszelkich audytów i działań. Wycenie można poddać zarówno wartość firmy jak i środki niematerialne jak na przykład patenty. Określa się przeważnie cztery standardy wyceny takie jak: fair market value, czyli godziwa wartość rynkowa ,fair value, czyli wartość sprawiedliwa ,investment value, czyli wartość inwestycyjna ,intrinsic value, czyli wartość wewnętrzna.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here