zagięcie
  1. logo Inaczej mówiąc
  2. pobierz książkę w pliku pdf (5mb)

Karolina Kossakowska

Karolina Kossakowska

Jest psycholożką z wykształcenia i zamiłowania, pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla pracowników oświaty.

Była konsultantem merytorycznym projektu.

k.kossakowska(at)gmail.com