zagięcie
  1. logo Inaczej mówiąc
  2. pobierz książkę w pliku pdf (5mb)

Podpowiedzi i wskazówki przydatne w kontaktach z osobami z mózgowym porażeniem dziecięcym

Wśród osób z mózgowym porażeniem dziecięcym są też takie, które stosunkowo dobrze funkcjonują, i właśnie z nimi będziesz mieć najczęściej do czynienia. Pamiętaj, że w tym przypadku z niepełnosprawnością fizyczną nie zawsze idzie w parze niepełnosprawność intelektualna, więc nie oceniaj nikogo po pozorach.

Jeśli osoba z mózgowym porażeniem dziecięcym mówi w sposób niewyraźny i nie zrozumiałeś jej słów, nie udawaj, że jest inaczej. Poproś o powtórzenie tego, co powiedziała.

W sytuacji, gdy osoba, którą poznałeś, nie mówi, zorientuj się, w jaki sposób komunikuje się z otoczeniem. Być może, używa znaków graficznych (piktogramów, obrazków czy symboli) albo gestów. Może się okazać, że literuje słowa, wykorzystując do tego specjalną tablicę albo ma sprzęt elektroniczny. Bądź otwarty i cierpliwy.

Nie lekceważ osoby, z którą nie możesz nawiązać kontaktu słownego. To, że nie mówi, nie oznacza, że nie może dokonywać wyborów, podejmować decyzji czy wyrażać swoich myśli i uczuć.

Część osób z mózgowym porażeniem dziecięcym porusza się na wózku, o kulach albo przy użyciu balkonika, ma niedowłady albo wykonuje mimowolne ruchy. Może ci się wydawać, że ktoś taki potrzebuje natychmiastowej pomocy lekarskiej, bo jego niekontrolowane ruchy i mimika to wyraz bólu. Upewnij się, jak jest w rzeczywistości, nim zainterweniujesz.

reportaż | do góry | wywiad