zagięcie
  1. logo Inaczej mówiąc
  2. pobierz książkę w pliku pdf (5mb)

Podpowiedzi i wskazówki przydatne w kontaktach z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi

Niektórzy uważają, że określenie "osoba niesłysząca" podkreśla fakt ich niepełnosprawności i wolą formę "osoba głucha". A ci, którzy używają Polskiego Języka Migowego i chcą być traktowani, jak mniejszość językowo-kulturowa, często wybierają formę "Głusi", którą piszą dużą literą.

Zorientuj się, w jaki sposób najłatwiej będzie się wam komunikować – może twój rozmówca bez problemu czyta z ruchu ust i mówi, a może będzie chciał porozumiewać się pisemnie. Jeśli używa języka migowego i potrzebny okaże się tłumacz, też nie ma w tym nic dziwnego. W takiej sytuacji pamiętaj tylko, by zwracać się bezpośrednio do osoby niesłyszącej, np.: "Gdzie pan mieszka?", a nie do tłumacza: "Proszę spytać, gdzie ten pan mieszka".

Jeśli chcesz zacząć rozmowę, zwróć na siebie uwagę – możesz na przykład wykonać jakiś gest ręką albo dotknąć ramienia drugiej osoby, tak by nawiązać z nią kontakt wzrokowy.

Jeżeli osoba niesłysząca lub niedosłysząca mówi mało wyraźnie, w pierwszej chwili możesz mieć problem, by ją zrozumieć. Nie udawaj, że jest inaczej, tylko poproś o powtórzenie komunikatu, a potem upewnij się, czy dobrze zrozumiałeś. To kwestia treningu, więc daj sobie trochę czasu na pokonanie tej bariery.

Zadbaj o to, by pomieszczenie, w którym się spotykacie, było ciche, spokojne i dobrze oświetlone.

Mów krótkimi, prostymi zdaniami. Nie używaj kwiecistych porównań i skomplikowanych metafor.

Nie staraj się mówić dużo wolniej, głośniej i wyraźniej niż robisz to zazwyczaj, bo niechcący zniekształcisz w ten sposób komunikat.

Utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą, nie odwracaj się i nie zasłaniaj ust w czasie mówienia, nie żuj też gumy.

Jeśli spotykacie się w większej grupie, możesz krótko streszczać osobie niesłyszącej lub niedosłyszącej przebieg dyskusji.

reportaż | do góry | wywiad